Inter Barents - 1.400 M3

2020 er det første året der den underliggende inntjeningen blir synlig.

Veksten i stor grad et resultat av en tilfredsstillende drift.

Resultatet er i henhold til budsjett og er et resultat av tidligere utført markedsarbeid, i tillegg til god operasjonell drift på land og ombord i våre fartøy. Like gledelig som resultatet er det at vi inngikk vår første avtale i Chile, og ytterligere en avtale på østsiden av Canada, som har ført til to nye brønnbåter under bygging. Fartøyet i Chile ble kjørt i gang i midten av September, og helårseffekten av driften vil først være synlig senere i år sier daglig leder, Ole Peter Brandal.

Intership mer enn doblet resultatet i 2020 sammenlignet med året før. Selskapets resultat etter skatt ble NOK 65m i 2020 sammenlignet med NOK 29m i 2019.

Inntekter og EBITDA i 2020 ble henholdsvis NOK 243m og 125m; noe som representerer en forbedring på henholdsvis 12% og 29% sammenlignet med 2019. EBITDA marginen økte fra 45% i 2019 til 51% i 2020.

2020 resultatet er positivt påvirket av det suksessfulle kjøpet av Inter Fiord, og oppstarten av 4-års kontrakten for dette skipet i Chile i september 2020.

Vi forventer ytterligere forbedring i EBITDA i 2021 pga fullårseffekten fra Inter Fiord.

Intership har to brønnbåter under bygging på Zamakona verftet i Bilbao, Spania. Skipene har levering i 1Q og 4Q 2022.

Bokført egenkapital, inkludert lån fra aksjonærer, var NOK 563m ved utgangen av 2020. Dette utgjør 40% av konsernets balanse.