Møt våre nyeste tilskudd, Bodil Flatval, Øystein Henriksen, Bjørn Roni Pedersen og Oddgeir Husøy.

Bodil har over 10 års regnskapserfaring og er ansatt som ny lønns- og regnskapsmedarbeider.

Øystein er ansatt som teknisk inspektør og har blant annet erfaring som Kaptein i fra både brønnbåt, behandlingsbåt og bløggebåt.

Bjørn Roni har periodevis leid seg ut til oss gjennom eget selskap, men er nå fast ansatt som IT-konsulent.

Oddgeir, som nå er ansatt som teknisk sjef, kommer fra stillingen som COO i Impact Solutions og har mer enn 20 års operasjonell og teknisk erfaring innenfor maritim industri.

Velkommen til oss!