Vårt andre nybygg nybygg fra Zamakona, tidligere kjent som bygg nummer 803, vil få navnet «Inter Scotia». Nybygget er en 2.500 m3 brønnbåt utstyrt med vårt industriledende oppsett for ferskvannsproduksjon til behandling mot lus og AGD. Ferskvannsanlegget vil være i stand til å produsere over 5.000 m3 med rent ferskvann hver dag.