Lørdag 27. Januar gjennomførte Intership navneseremoni på en av markedets mest moderne brønnbåter «Inter Scotia». Brønnbåten er den andre av Intership sine to nybygg fra Zamakona Yards Bilbao. «Inter Scotia» er designet av Salt Ship Design, er battrihybrid og har en lastekapasitet på 2,500 m3.

«Inter Scotia» er designet med stort fokus på fiskehåndtering, fiskevelferd og biosikkerhet. Fiskehåndteringssystemet er levert fra MMC First Process og fartøyet har installert et stort produksjonsanlegg for ferskvann. Ferskvannsproduksjonen av sjøvann blir gjort gjennom omvendt osmose, med en produksjonskapasitet på 5,000 m3 ferskvann i løpet av 24 timer.

I forbindelse med navneseremonien ble det invitert til åpent skip for lokale og tilreisende. Her var det stor oppslutning med omvisning, musikk, boller og brus. Gudmor for båten er Juliana Brandal, som er konen til Intership sin Administrerende Direktør, Ole Peter Brandal.

I etterkant av navneseremonien ble seremonifølget tatt med ombord i «Inter Scotia» for en liten seilas, og i etterkant gikk skipet direkte til Myklebust verft for installasjon av det nye avlusersystemet FLS Caligus R600. Kombinasjonen av ferskvannsbehandling og lavtrykksbehandling er en effektiv og skånsom metode for fjerning av lakselus og gjelleutfordringer i samme operasjon.

– Dette er den andre navneseremonien vi arrangerer på under ett år, og da er det ekstra hyggelig at vi har anledning til å avholde begge på «hjemmebane». Betydningen av å få vise frem våre båter og å fortelle om vår operasjon til lokalmiljøet rundt oss er stor. Da er det selvsagt en stor glede at «åpent skip» førte til at flere hundre tok turen ombord, for å se på båt og utstyr, og for å snakke med mannskap og ansatte. Som jeg har nevnt mange ganger før, så er vår region verdensledende innenfor vårt segment og det er viktig at vi skaper bevissthet rundt dette, både for å vise hvilke muligheter som ligger innenfor brønnbåtnæringen og innenfor havbruksnæringen generelt, sier Ole Peter Brandal, Administrerende Direktør i Intership.