Intership har inngått avtale med DnB (lead), Nordea, Sparebanken Vest og Sparebank 1 SMN om en lånefasilitet stor NOK 1.4 mrd for dagens flåte på ni skip, derav to under bygging.

Avtalen inkluderer en betydelig ramme for ytterligere vekstmuligheter.

Intership CEO Ole Peter Brandal kommenterer; “Intership har gjennom hele refinansieringsprosessen opplevd betydelig interesse fra banksiden, og er svært fornøyd med å inngå en ny langsiktig bankfinansiering med fire av Norges mest betydelige og renommerte banker i sjømat- og brønnbåtsektoren». Hver for seg har bankene stor utlånskapasitet, og samlet sørger bankene for den nødvendige komforten for at Intership skal vekse betydelig fra dagens flåte av ni skip i seks markeder.