Flott intervju med vår kaptein Ali Gjerde i den siste utgaven av Nett.no sitt magasin.

I tillegg til å være en av de yngste kapteinene på de syv hav (eller i vertfall innenfor den Norske brønnbåtflåten) er han også en ekstremt verdifull og viktig del av vår daglige operasjon. Takk til Ali for måten han representerer oss på året rundt.

Folk er vår mest verdifulle resurs!

Blider fra artikkelen til nett.no under