Vi er svært glade for å kunngjøre at Intership er sertifisert av DNV i henhold til de anerkjente standardene innenfor kvalitet og miljø, ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Intership mottok nylig bekreftelsen fra DNV på at selskapet nå er sertifisert i henhold til de anerkjente standardene innenfor kvalitet og miljø. Dette er en prosess som har pågått i ganske nøyaktig et år fra januar 2020 hvor vi gjennomførte an GAP analyse mot ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 og eget styringssystem.

– Sertifiseringen har vært en målsetning for Intership og vi ser på det som et viktig verktøy for selskapet. ISO sertifisering kan åpne dører til nye markeder, styrke vårt forhold til våre eksisterende kunder og potensielt nye. Ikke minst også at det potensielt vil være en bidragsyter inn mot våre interne prosesser som igjen kan resultere i langsiktig gevinst både innen HMS, operasjon og finansielt, sier Ingolf Sverre Eikrem, HSEQ Manager i Intership.

Sertifiseringen er også en kvalitetsmessig annerkjennelse overfor våre kunder som gir en slags garanti på at produktet eller tjenesten vi som selskap leverer er av høy kvalitet og signaliserer at vi tar kunden og produktet på alvor.

Det er en uttalt målsetning for Intership å alltid levere den høyeste kvalitet av fiskehåndtering og transport til våre kunder. Dette er en bekreftelse på at vi som organisasjon har tatt et stort steg i riktig retning.