Det er viktig for Intership å bidra i lokalmiljøet, og spesielt inn mot tilbud og aktiviteter som retter seg mot barn og unge.

Vi er derfor spesielt glade for å få muligheten til å komme inn som hovedsponsor for Hareid Idrettslag.

Foto: Andreas Steinnes Bjerknes, Vikebladet Vestposten