Vi er stolt av å kunngjøre at Intership nylig mottok samsvarserklæring mot Global GAP og ASC gjennom sertifiseringsorgsnet KIWA AS.

Intership startet prosessen i samarbeid med KIWA AS i September i år med gjennomgang og verifikasjon både av landorganisasjon og båter i operasjon.

– Global GAP har vært en målsetning for Intership og vi ser på det som et viktig verktøy for selskapet og ikke minst våre kunder. Intership ønsket å bidra til å sikre leveranser, fiskevelferd og matvaretrygghet for kunden med denne samsvarserklæringen. Markedssjef Joar Gjerde uttaler at «Vi håper at dette kan bidra til å styrke vårt forhold til eksisterende kunder og potensielle nye».

Samsvarserklæringen er også en kvalitetsmessig bekreftelse på at Intership sitt produkt, eller tjenester som vi som selskap leverer, er av høy kvalitet og at vi tar fiskevelferd på alvor, sier Ingolf Sverre Eikrem som er HSEQ Manager i Intership.

Det er en uttalt målsetning for Intership å alltid levere den høyeste kvalitet av fiskehåndtering og transport til våre kunder. Dette er en bekreftelse på at vi som organisasjon har tatt et nytt steg i riktig retning.