Vi vil trenge mange nye sjøfolk de to nærmeste årene. På litt lenger sikt kan det bli en økning på opp mot 100 nye ansettelser, sier mannskapssjef Marius Brandal.

I det korte bildet vil det også være et jevnlig behov for vikarer. For mange er dette en fin arena for å skaffe seg erfaring, og gode vikarer ender ofte opp i fast jobb.

Marius forteller at det er tre enkle nøkkelord for hva vi ser etter blant nye ansatte:

Kunnskap, ferdigheter og holdninger

Flåten vår består av spesialfartøy som krever mye kunnskap for å kunne operere optimalt. For noen av stillingene vil det derfor være påkrevd med bred erfaring fra tilsvarende fartøystyper. Samtidig er vi også interessert i å ansette sjøfolk fra andre bransjer. Det viktigste er at en har evnen til å sette seg inn i teknologien ombord og omstille seg til vår type operasjoner.

Så langt det er mulig, foretrekker vi å bruke NOR-flagg med stabile vilkår for våre ansatte. Vi har flere nasjonaliteter ansatt i selskapet, men et flertall av våre seilende er norske.

Intership har nylig oppdatert sitt søknadssystem på www.intership.no/stillinger  og oppfordrer De som kan se for seg en fremtid i Intership-flåten om å legge inn en åpen søknad der. I tillegg har vi opprettet en ny Facebook-side, Intership Crew, der vi fortløpende vil legge ut faste stillinger og ledige vikariat. Følg gjerne siden for å være blant de første som får informasjon om ledige stillinger.

Vi har også opplæringsstillinger på alle våre norskflaggede fartøy. Interesserte kadetter og lærlinger kan også legge seg inn i vår database, avslutter Marius.