Den siste uken har Intership tatt del i organiseringen av en “innovasjonscamp” for 10. Klassingene i Hareid kommune.

Sammen med Hareid ungdomsskule, Ungt Entreprenørskap og de andre bedriftene Hareid Group, Dimo og Hareid kommune, gjennomføres Innovasjonscamp som en del av prosjektet læring og næring i regi av Vekst i Hareid. Elevene har vært inndelt i grupper som i løpet av skoleuke har blitt utfordret på innovasjon og fremtidsscenario. Vi ønsker å takke alle “våre grupper og elever” for samarbeidet og for flotte presentasjoner.