Elevene har vært inndelt i grupper som i løpet av skoleuken har blitt utfordret på innovasjon og fremtidsscenario. Vi ønsker å takke «alle våre grupper og elevar» for samarbeidet og for flotte presentasjoner.

Sammen med Hareid ungdomskule, Ungt Entreprenørskap og de andre bedriftene Hareid Group og Dimo/NCMC gjennomføres Innovasjonscamp / Gründeruke som en del av prosjektet læring og næring i regi av Vekst i Hareid.