‘Your voyage – then and now, share your journey’

25. Juni er sjøfolkenes dag. Årets tema er ‘Your voyage – then and now, share your journey’, som handler om at alle sjøfolks reise er forskjellig, men alle lignende utfordringer på veien. Temaet gir de en mulighet til å dele de nåværende utfordringene de står ovenfor.

Vi i Intership ønsker å være med på å fremheve denne dagen og anerkjenne sjøfolk generelt og vårt mannskap spesielt.

Takk for Deres innsats og bidraget som blir lagt ned hver dag!

#SeafarerJourney
#DayOfTheSeafarer