Aquaship / Intership bestiller ny toppmoderne brønnbåt

Aquaship / Intership bestiller ny toppmoderne brønnbåt

Aquaship/Intership fortsetter å satse. Selskapet har kontrahert en ny batteri-hybrid brønnbåt, med høyteknologiske løsninger for å kutte utslipp og sikre effektiv og skånsom fiskehåndtering.

– Denne båten blir et fantastisk tilskudd til det som allerede er en av verdens mest moderne flåter, sier Ole Peter Brandal, administrerende direktør i Aquaship / Intership.

Aquaship / Intership har 700 ansatte, med virksomhet i Chile, Skottland, Irland, Canada og Norge. Selskapet har hovedkontorer i Kristiansund og på Hareid.

Den nye brønnbåten, som er på 4000 m3, blir den 41. båten til selskapet. Brønnbåten blir batteri-hybrid, med en betydelig batteripakke, og utstyres med et spesialdesignet omvendt osmose-system.

– Vi ser og hører hva kundene trenger, og satser på båter som dekker både dagens og morgendagens behov. Det stilles nye og stadig høyere krav til fiskehelse, fiskevelferd, miljø- og klimautslipp. Jeg er stolt over at vi investerer i de beste brønnbåtene på markedet, som leverer på det, sier Brandal.

Båten er designet av norske Salt Ship Design og bygges ved det spanske verftet Zamakona i Bilbao, som har levert to brønnbåter til Intership / Aquaship tidligere. MIL Shipping har vært tilrettelegger for kontraheringen.

– Det krever svært mye kunnskap og erfaring å bygge toppmoderne brønnbåter. Vi jobber med aktører vi kjenner godt, og som vi vet leverer den beste tilgjengelige teknologien til oppdrettsbransjen på markedet. Det vil også være et stort innslag av norsk utstyr, sier Brandal.  


Fiskehelse i fokus
Aquaship / Intership har i mange år ledet an i utviklingen innenfor ferskvannsbehandling av lus og AGD (amøbegjellesykdom) ved bruk av omvendt osmose (RO). Selskapet har opparbeidet seg omfattende operasjonell erfaring fra ferskvannsproduksjon og ferskvannsbehandling. Den nye båten vil ha et stort omvendt osmose-anlegg med produksjons kapasitet på 10 000 m3/døgn, samt være forberedt for kombinasjonsbehandling.

– Med dette anlegget kan vi fylle båten med egenprodusert ferskvann på et halvt døgn. Behandlingen gir svært god score på alle velferdsindikatorer og fisken tar til seg fôr like etter behandling. Dette gir gevinster økonomisk, for fiskevelferden og for miljøet, sier Brandal.

Den batteri-hybride teknologien sikrer optimal energieffektivisering, og redusere miljøavtrykket betydelig.

– Dette er viktige fremskritt og investeringer å ta nå. Skal vi levere best mulige tjenester til kundene våre i mange år fremover, må vi kutte utslipp raskere og bedre, sier Brandal.


Satser med nye eiere
Den nye brønnbåten er den første som blir kontrahert i bransjen, siden selskapet sist kontraherte to båter i 2022. Nylig ble det kjent at Aquaship / Intership kjøper en annen topp moderne brønnbåt, «Bjørg Pauline», av Nordlaks. Satsingen skjer etter at Aquaship / Intership slo seg sammen i desember, og fikk inn American Industrial Partners (AIP) som største eier.

– Vi har en tydelig vekststrategi i Norge og internasjonalt. For oss er det både nødvendig og viktig å satse videre, for å levere det markedet trenger fremover. Da er vi avhengige av å investere i de beste båtene og den aller nyeste teknologien. Vi er svært glade for å ha eiere som gjør det mulig, sier Brandal.


Om Aquaship / Intership:
AquaShip / Intership er et akvakultur service konglomerat med hovedkontorer i Kristiansund og Hareid, som tilbyr et omfattende sett av maritime tjenester til verdens ledende lakseoppdrettsselskaper. Med en flåte bestående av 40 ulike fartøy, deriblant brønnbåter, hjelpefartøy, bløgge-båter, fôrbåter, servicebåter og tre nye båter under bygging, har selskapet betydelig tilstedeværelse både i Norge, Skottland, Chile, Canada og Irland. Selskapet har som mål å være markedsledende på fiskevelferd, og tilbyr tjenester hele veien fra smolt til sortering, behandling og slakting. Gjennom selskapets høyteknologiske flåte, utstyrt med innovative og state-of-the-art systemer, sørger AquaShip / Intership for trygg, miljøvennlig og bærekraftig behandling og transport av levende fisk.

Aquaship/Intership kjøper brønnbåten MS «Bjørg Pauline» av Nordlaks 

Aquaship/Intership kjøper brønnbåten MS «Bjørg Pauline» av Nordlaks 

Aquaship/Intership kjøper den toppmoderne brønnbåten MS «Bjørg Pauline» av Nordlaks. Fartøyet leies tilbake av Nordlaks og alle ansatte tilbys jobb videre.

MS «Bjørg Pauline» ble overtatt i mars 2021. Fartøyet er verdens første brønnbåt med ren LNG-fremdrift, batteripakke og landstrømstilkobling med stor kapasitet. Teknologien reduserer CO2-utslippet med rundt 20 prosent og NOx-utslippet med 90 prosent.

Nordlaks og Aquaship/Intership ble enige om salget på fredag 21. juni. Avtalen innebærer at fartøyet chartres tilbake og at alt mannskap tilbys jobb videre med samme lønn og rettigheter.

  • Det har vært viktig for oss å sikre at alle ansatte blir ivaretatt. Ved å leie fartøyet tilbake sikrer vi også kontinuitet og at vi fortsatt vil ha den samme gode kvaliteten på brønnbåtsiden, sier konsernsjef i Nordlaks, Eirik Welde.

Godt samarbeid
AquaShip/Intership slo seg sammen i desember 2023 og er en ledende, global operatør av servicefartøy for akvakultur. Selskapet har med dette kjøpet en flåte på 40 fartøy og nesten 700 ansatte som opererer i Chile, Storbritannia, Irland, Canada og Norge.

  • Vi har en av verdens mest moderne flåter, som utfylles veldig godt av denne båten. Det passer med vekststrategien vår i Norge. Vi har et veldig godt samarbeid med Nordlaks i dag, og ser frem til å jobbe enda mer sammen fremover. Nordlaks er et selskap som alltid driver innovasjon og utvikler seg, sier administrerende direktør i AquaShip/Intership, Ole Peter Brandal.

Nordlaks og daværende Intership har også tidligere inngått en tilsvarende salg- og tilbakeleiingsavtale om brønnbåt i 2018. MS «Bjørg Pauline» er oppkalt etter moren til Nordlaks-eier Inge Berg og vil beholde navnet etter virksomhetsoverdragelsen.

  • Båten har et godt navn, som vi gjerne beholder og vil være stolte over å ha i flåten vår, sier Brandal.


Om Nordlaks:
Nordlaks er et familieeid havbruksselskap, som er kjent for sitt engasjement for kvalitet, fiskehelse, miljø og samfunnsansvar. Selskapet har sitt hovedkontor i Vesterålen, hvor det ble etablert i 1989 av Inge Berg. I dag er selskapet 11. størst i verden, når det gjelder produksjon av laks. Nordlaks driver blant annet eget oppdrett, klekkeri, og prosesseringsanlegg, og har full kontroll over hele verdikjeden. Med et sterkt fokus på nyskaping og miljøansvar, har de utviklet banebrytende løsninger som Havfarmen, en flytende oppdrettsenhet for åpent hav. Nordlaks eksporterer til mer enn 40 land og er en betydelig arbeidsgiver i regionen, med over 800 sysselsatte.


Om Aquaship/Intership:
AquaShip / Intership er et akvakulturservicekonglomerat med hovedkontorer i Kristiansund og Hareid, som tilbyr et omfattende sett av maritime tjenester til verdens ledende lakseoppdrettsselskaper. Med en flåte bestående av 40 ulike fartøy, deriblant brønnbåter for levende fisk, hjelpefartøy, harvesting-båter, fôrbåter, servicebåter og tre nye båter under bygging, har selskapet betydelig tilstedeværelse både i Norge, Skottland, Chile, Canada og Irland. Selskapet har som mål å være markedsledende på fiskevelferd, og tilbyr tjenester hele veien fra smolt til gradering, behandling og harvesting. Gjennom selskapets høyteknologiske flåte, utstyrt med innovative og state-of-the-art systemer, sørger AquaShip/Intership for trygg, miljøvennlig og bærekraftig behandling og transport av levende fisk.

Navneseremoni på “Inter Scotia”

Navneseremoni på “Inter Scotia”

Lørdag 27. Januar gjennomførte Intership navneseremoni på en av markedets mest moderne brønnbåter «Inter Scotia». Brønnbåten er den andre av Intership sine to nybygg fra Zamakona Yards Bilbao. «Inter Scotia» er designet av Salt Ship Design, er battrihybrid og har en lastekapasitet på 2,500 m3.

«Inter Scotia» er designet med stort fokus på fiskehåndtering, fiskevelferd og biosikkerhet. Fiskehåndteringssystemet er levert fra MMC First Process og fartøyet har installert et stort produksjonsanlegg for ferskvann. Ferskvannsproduksjonen av sjøvann blir gjort gjennom omvendt osmose, med en produksjonskapasitet på 5,000 m3 ferskvann i løpet av 24 timer.

I forbindelse med navneseremonien ble det invitert til åpent skip for lokale og tilreisende. Her var det stor oppslutning med omvisning, musikk, boller og brus. Gudmor for båten er Juliana Brandal, som er konen til Intership sin Administrerende Direktør, Ole Peter Brandal.

I etterkant av navneseremonien ble seremonifølget tatt med ombord i «Inter Scotia» for en liten seilas, og i etterkant gikk skipet direkte til Myklebust verft for installasjon av det nye avlusersystemet FLS Caligus R600. Kombinasjonen av ferskvannsbehandling og lavtrykksbehandling er en effektiv og skånsom metode for fjerning av lakselus og gjelleutfordringer i samme operasjon.

– Dette er den andre navneseremonien vi arrangerer på under ett år, og da er det ekstra hyggelig at vi har anledning til å avholde begge på «hjemmebane». Betydningen av å få vise frem våre båter og å fortelle om vår operasjon til lokalmiljøet rundt oss er stor. Da er det selvsagt en stor glede at «åpent skip» førte til at flere hundre tok turen ombord, for å se på båt og utstyr, og for å snakke med mannskap og ansatte. Som jeg har nevnt mange ganger før, så er vår region verdensledende innenfor vårt segment og det er viktig at vi skaper bevissthet rundt dette, både for å vise hvilke muligheter som ligger innenfor brønnbåtnæringen og innenfor havbruksnæringen generelt, sier Ole Peter Brandal, Administrerende Direktør i Intership.

Intership deltar i “innovasjonscamp”

Intership deltar i “innovasjonscamp”

Den siste uken har Intership tatt del i organiseringen av en “innovasjonscamp” for 10. Klassingene i Hareid kommune.

Sammen med Hareid ungdomsskule, Ungt Entreprenørskap og de andre bedriftene Hareid Group, Dimo og Hareid kommune, gjennomføres Innovasjonscamp som en del av prosjektet læring og næring i regi av Vekst i Hareid. Elevene har vært inndelt i grupper som i løpet av skoleuke har blitt utfordret på innovasjon og fremtidsscenario. Vi ønsker å takke alle “våre grupper og elever” for samarbeidet og for flotte presentasjoner.

Du inviteres til å feire sammen med oss!

Du inviteres til å feire sammen med oss!

27. januar døpes selskapets siste nybygg, Inter Scotia, ved vårt kontor på Hareid, Raffelneset 6.

Kunne du tenke deg å komme ombord og se hvordan en brønnbåt faktisk ser ut? Det får du mulighet til denne dagen.
Møt opp mellom kl. 1100 – 1230 da får alle som har lyst ombord i dette flotte nybygget mulighet til det.
På kaia blir det gratis boller og brus til barna.

Kl. 1300 er det båtdåp der blant annet Hjørungavåg Brass tek del.

Vi håper du tar turen og vil være med å feire sammen med oss!

Velkommen!