Navneseremoni på “Inter Scotia”

Navneseremoni på “Inter Scotia”

Lørdag 27. Januar gjennomførte Intership navneseremoni på en av markedets mest moderne brønnbåter «Inter Scotia». Brønnbåten er den andre av Intership sine to nybygg fra Zamakona Yards Bilbao. «Inter Scotia» er designet av Salt Ship Design, er battrihybrid og har en lastekapasitet på 2,500 m3.

«Inter Scotia» er designet med stort fokus på fiskehåndtering, fiskevelferd og biosikkerhet. Fiskehåndteringssystemet er levert fra MMC First Process og fartøyet har installert et stort produksjonsanlegg for ferskvann. Ferskvannsproduksjonen av sjøvann blir gjort gjennom omvendt osmose, med en produksjonskapasitet på 5,000 m3 ferskvann i løpet av 24 timer.

I forbindelse med navneseremonien ble det invitert til åpent skip for lokale og tilreisende. Her var det stor oppslutning med omvisning, musikk, boller og brus. Gudmor for båten er Juliana Brandal, som er konen til Intership sin Administrerende Direktør, Ole Peter Brandal.

I etterkant av navneseremonien ble seremonifølget tatt med ombord i «Inter Scotia» for en liten seilas, og i etterkant gikk skipet direkte til Myklebust verft for installasjon av det nye avlusersystemet FLS Caligus R600. Kombinasjonen av ferskvannsbehandling og lavtrykksbehandling er en effektiv og skånsom metode for fjerning av lakselus og gjelleutfordringer i samme operasjon.

– Dette er den andre navneseremonien vi arrangerer på under ett år, og da er det ekstra hyggelig at vi har anledning til å avholde begge på «hjemmebane». Betydningen av å få vise frem våre båter og å fortelle om vår operasjon til lokalmiljøet rundt oss er stor. Da er det selvsagt en stor glede at «åpent skip» førte til at flere hundre tok turen ombord, for å se på båt og utstyr, og for å snakke med mannskap og ansatte. Som jeg har nevnt mange ganger før, så er vår region verdensledende innenfor vårt segment og det er viktig at vi skaper bevissthet rundt dette, både for å vise hvilke muligheter som ligger innenfor brønnbåtnæringen og innenfor havbruksnæringen generelt, sier Ole Peter Brandal, Administrerende Direktør i Intership.

Intership deltar i “innovasjonscamp”

Intership deltar i “innovasjonscamp”

Den siste uken har Intership tatt del i organiseringen av en “innovasjonscamp” for 10. Klassingene i Hareid kommune.

Sammen med Hareid ungdomsskule, Ungt Entreprenørskap og de andre bedriftene Hareid Group, Dimo og Hareid kommune, gjennomføres Innovasjonscamp som en del av prosjektet læring og næring i regi av Vekst i Hareid. Elevene har vært inndelt i grupper som i løpet av skoleuke har blitt utfordret på innovasjon og fremtidsscenario. Vi ønsker å takke alle “våre grupper og elever” for samarbeidet og for flotte presentasjoner.

Du inviteres til å feire sammen med oss!

Du inviteres til å feire sammen med oss!

27. januar døpes selskapets siste nybygg, Inter Scotia, ved vårt kontor på Hareid, Raffelneset 6.

Kunne du tenke deg å komme ombord og se hvordan en brønnbåt faktisk ser ut? Det får du mulighet til denne dagen.
Møt opp mellom kl. 1100 – 1230 da får alle som har lyst ombord i dette flotte nybygget mulighet til det.
På kaia blir det gratis boller og brus til barna.

Kl. 1300 er det båtdåp der blant annet Hjørungavåg Brass tek del.

Vi håper du tar turen og vil være med å feire sammen med oss!

Velkommen!

Skaper verdensledende akvakultur-selskap

Skaper verdensledende akvakultur-selskap

AquaShip AS og Intership AS slår seg sammen til en ledende, global operatør av servicefartøy for akvakultur, med den nye majoritetseieren American Industrial Partners i ryggen.

KRISTIANSUND OG HAREID – 18. desember 2023 – American Industrial Partners Capital Fund VII, LP, et investeringsfond som forvaltes av American Industrial Partners (“AIP”) blir majoritetseier og kontrollerende aksjonær i AquaShip AS (“AquaShip“) og Intership AS (“Intership“) for å danne en av de største og mest diversifiserte operatørene av servicefartøy for akvakultur globalt.

Det fusjonerte selskapet skal ledes av administrerende direktør Sverre Taknes med base i Kristiansund, og arbeidende styreleder Ole-Peter Brandal med base i Hareid. Fusjonen bringer sammen to komplementære selskaper med markedsledende ekspertise, unike ressurser og høyteknologiske løsninger. Det nye selskapet vil også få betydelig sterkere økonomiske muskler som følge av oppkjøpet. Det muliggjør ambisiøse vekstplaner i et marked preget av økende etterspørsel etter akvakultur-tjenester fra både nye og eksisterende kunder globalt.

Det London-baserte investeringsselskapet Alchemy har vært største aksjonær i Intership de siste årene. De har solgt hele eierandelen sin i transaksjonen. AILP, som har vært største aksjonær i AquaShip, beholder en betydelig post i det nye selskapet og vil også være representert i styret av CIO i AMERRA, Craig Tashjian. Ledelsen fra både AquaShip og Intership vil være betydelige aksjonærer.

AquaShip er det eneste selskapet som eier og driver fartøy i alle fire hovedområder for akvakultur-tjenester i dag. Intership har på sin side bygget en av verdens mest moderne brønnbåtflåter, og har posisjonert seg som en innovativ aktør gjennom introduksjonen av ny og fiskevennlig ferskvannsbehandling for lakselus og gjellesykdommer. Totalt vil det nye selskapet ha en flåte på 39 fartøy og nærmere 700 ansatte som opererer i Chile, Storbritannia, Irland, Canada og Norge.

– Vi er glade for å få inn AIP som strategisk partner og majoritetseier i det nye selskapet. Vi er sikre på at AquaShips anerkjente kompetanse på tvers av flere fartøytyper og lokal tilstedeværelse og erfaring i flere regioner, kombinert med Interships anerkjente ekspertise innen levende fisketransport, gir oss et unikt utgangspunkt i markedet. Sammen har vi som mål å få på plass nye, betydelige partnerskap på tvers av alle regioner og videreutvikle den allerede førsteklasses servicen vi tilbyr kundene våre i dag. Når vi kombinerer AIPs styrker med både AquaShips og Interships innovative tilnærming og diversifiserte tjenester, er vi trygge på at det nye selskapet er godt posisjonert for vekstreisen som ligger foran oss, sier Sverre Taknes, administrerende direktør i AquaShip og administrerende direktør i det nyfusjonerte selskapet.

– Vi ser frem til starten på en ny reise med AIP og AquaShip, og til å fortsette å levere og ytterligere forbedre tjenester av høyeste kvalitet til kundene våre. Vi er overbevist om at de langvarige kundeforholdene våre, den globale tilstedeværelsen, banebrytende teknologien og felles dedikasjonen til å betjene kundene våre, er et fantastisk utgangspunkt for veien fremover. Å slå oss sammen med AIP og AquaShip markerer et spennende kapittel for alle i Intership, utdyper Ole Peter Brandal, administrerende direktør i Intership og arbeidende styreleder i det nye selskapet.

– Vi gleder oss til å samarbeide med teamene i AquaShip og Intership, og til å støtte neste fase av vekst og skape en virkelig differensiert global plattform i en næring som utvikler seg raskt, sier Alex Schukin, partner i AIP.

– Vi investerer i selskaper som er verdensledende innenfor sektorene sine, men fortsatt har betydelig uutnyttet potensial. Dette er virkelig en slik mulighet, med betydelige synergieffekter som vil åpne nye muligheter for det fusjonerte selskapet, næringen og kundene. Vi ser frem til å muliggjøre ytterligere vekst og teknologiutvikling for det kombinerte selskapet, både organisk og gjennom oppkjøp, sier Schukin.

– Vi er spente på å samarbeide med AIP og den nylige transaksjonen med Intership. I AILP er vi svært fornøyde og optimistiske med tanke på AquaShips fremtid og den langsiktige suksessen til det fusjonerte selskapet, sier Craig Tashjian, CIO i AMERRA.

– Det har vært en glede å jobbe med Interships ledelsesteam de siste fem årene. Under Ole Peters sterke ledelse har Intership vokst betydelig gjennom hele Alchemys eierskap, og vi er sikre på at Intership vil fortsette sin suksess med American Industrial Partners, sier Toby Westcott fra Alchemy.

DNB Markets fungerte som eksklusiv finansiell rådgiver for AquaShip, og Arctic Securities fungerte som eksklusiv finansiell rådgiver for Intership i forbindelse med transaksjonene.

Arkwright London LLP har gitt råd til AquaShip-styret.

Talweg Capital deltar som medinvestor i transaksjonen, rådga AIP i forbindelse med transaksjonene, og sitter i styret.

For mer informasjon:

Kontaktinfo, AquaShip
Sverre Taknes, administrerende direktør og grunnlegger, AquaShip AS
Telefon: +47 908 00 200 | taknes@aquaship.no

Kontaktinfo, Intership
Ole Peter Brandal, administrerende direktør og medgrunnlegger, Intership AS
Telefon: +47 959 12 216 | ole.peter.brandal@intership.no

Om AquaShip AS
AquaShip AS er et norskbasert akvakulturserviceselskap som betjener verdens ledende lakseoppdrettere. AquaShip har en flåte på 28 fartøy, bestående av brønnbåter for levende fisk, hjelpefartøy, harvesting-fartøy, fôrbåter og servicebåter, med virksomhet både i Norge, Skottland, Irland, Chile, Canada og Shetland. AquaShip har bred geografisk tilstedeværelse, langvarige kundeforhold og sterk teknisk kompetanse innen konstruksjon og drift av spesialiserte maritime akvaservicefartøy.

Om Intership AS
Intership AS er basert i Norge og både eier og operer brønnbåter for levende fisk og tilbyr førsteklasses fiskevelferd fra transport av smolt til sortering, behandling og høsting. Intership leverer tjenester til verdens ledende lakseoppdrettere i Norge, Skottland, Canada og Chile, som gjør selskapet til en av få bransjeaktører med globalt nedslagsfelt. Interships flåte består av ni moderne brønnbåter, med to nye fartøy under bygging. Gjennom en teknisk avansert flåte utstyrt med innovativer og toppmoderne systemer, tilbyr Intership sikker, miljøvennlig og bærekraftig behandling og transport av levende fisk.

Om American Industrial Partners
American Industrial Partners har dype røtter fra industriell økonomi og forvalter for øyeblikket rundt 16 milliarder USD på vegne av partnerne sine. AIP er særlig fokusert på industrielle virksomheter i et bredt spekter av sluttmarkeder, blant annet innen luftfart og forsvar, autoindustri, byggevarer, kapitalvarer, kjemikalier, industrielle tjenester, industriell teknologi, logistikk, metaller og gruvedrift, og transport. AIP-teamet har som mål å generere differensierte inntekter ved å samarbeide med ledelsen i selskaper de er del av, for å implementere omfattende operative endringer for å forbedre lønnsomhet og bygge langsiktig verdi. AIPs nåværende porteføljeselskaper genererer samlede årlige inntekter på i overkant av 28 milliarder dollar og sysselsatte over 70 000 ansatte per 30. juni 2023. For mer informasjon om AIPs strategi, investeringskriterier og porteføljeselskaper, besøk www.americanindustrial.com eller kontakt IR@americanindustrial.com.

Om Alchemy
Alchemy er en europeisk investor som spesialiserer seg på investeringer i markeder i endring. Partnerne, Thomas Boszko, Ian Cash, Alex Leicester, John Rowland, Dominic Slade og Toby Westcott, har jobbet sammen i 15 år og leder et team på 19 investing professionals. Alchemy fokuserer på mellommarkeder og er spesialist på å skaffe kontroll over virksomheter gjennom gjeld og egenkapital. Alchemy-fondene har investert over 2,6 milliarder pund siden 2006 i 80 selskaper, som spenner over et bredt spekter av sektorer, inkludert finansielle tjenester, hospitality og boligbygging. Hittil i år har Alchemy-fondene investert ca. 200 millioner pund fordelt på hovedsakelig 12 investeringer. Alchemys strategi og investeringskriterier beskrives nærmere på www.alchemypartners.co.uk.

Om Talweg Capital
Talweg Capital er et investeringsselskap som fokuserer på spesielle investeringsmuligheter innen europeisk gjeld og egenkapital, med særlig fokus på Norden, hvor det er mulig å oppnå kontroll i selskaper. Selskapet ble grunnlagt i 2022 av Ville Haussila og spesialiserer seg på å avdekke underbetjente nisjemarkeder, hvor Talweg drar nytte av fleksibel kapital som understøttes av operasjonell ekspertise. For mer informasjon, vennligst kontakt info@talweg.co.uk.

Om AMERRA Capital Management
AMERRA Capital Management, LLC er en agribusiness-aktivaforvalter med hovedsete i New York og over 1,1 milliarder USD under aktiv forvaltning. AMERRA går inn med kapital for å støtte vekstorienterte agribedrifter over hele verden og ønsker å være en støttende og aktiv partner og tilrettelegger gjennom et fullt spekter av tilpassede strategier for gjeldskapital. Siden oppstarten i 2009 har AMERRA gjennomført over 380 investeringer med en samlet verdi på over $5,7 milliarder. For mer informasjon, vennligst besøk www.amerracapital.com.

Fotokreditering:

Grip Marine: Grip Marine, Foto: AquaShip AS

IMG_9170 & IMG_9201: Ole Peter Brandal (venstre) og Sverre Taknes (høyre), Foto: Intership AS & AquaShip AS

Inter Atlantic: Inter Atlantic, Foto: Intership AS

Du inviteres til å feire sammen med oss!

Intership tar levering av brønnbåten «Inter Scotia»

Intership har tatt levering av sitt andre nybygg fra Zamakona Yards Bilbao. «Inter Scotia», som er en batterihybrid brønnbåt, er designet av Salt Ship Design og har en lastekapasitet på 2,500 m3.

«Inter Scotia» er i likhet med søsterskipet «Inter Atlantic» designet med fokus på fiskehåndtering, fiskevelferd og biosikkerhet. Fartøyet har installert en betydelig batteripakke, som i kombinasjon med varmegjenvinning og andre tiltak, gir betydelig redusert fuelforbruk og klimagassutslipp. Fiskehåndteringssystemet er levert fra MMC First Process, og i tillegg har fartøyet installert et stort produksjonsanlegg for ferskvann. Ferskvannsproduksjonen av sjøvann blir gjort gjennom omvendt osmose, med en produksjonskapasitet på 5,000 m3ferskvann i løpet av 24 timer.

Intership har siden 2016 ledet an utviklingen innenfor ferskvannsbehandling av lus og AGD (amøbegjellesykdom) ved bruk av omvendt osmose. I løpet av de syv siste årene har selskapet opparbeidet seg omfattende operasjonell erfaring i ferskvannsproduksjon og ferskvannsbehandling. Erfaringen er videre brukt til å aktivt utvikle og forbedre eksisterende og planlagte system. Resultatet er et spesialdesignet omvendt osmosesystem for brønnbåt, som gir en svært effektiv, rimelig og miljøvennlig metode for lus-, AGD- og annen gjelle behandling av oppdrettsfisk.

«Inter Scotia» går direkte inn på en fast avtale for et større oppdrettsselskap i Skottland. Etter noen måneder i arbeid vil nybygget bli tatt ut av arbeid for installasjon av avlusersystemet FLS Caligus R600. Kombinasjonen av ferskvannsbehandling og lavtrykksbehandling er en effektiv og skånsom metode for fjerning av lakselus og gjelleutfordringer i samme operasjon.

– Det er med stor glede at vi nå tar levering av vårt tredje skip med Intership sitt industriledende oppsett for produksjon og behandling av laks med ferskvann. Ferskvannsbehandling er sannsynligvis en av de mest skånsomme behandlingsmetodene, og det er mulig å høste både økonomiske-, tidsmessige- og miljømessige-besparelser ved å tilrettelegge for slik behandling gjennom installasjon av høykapasitets produksjonsanlegg for ferskvann. Videre har vi to andre brønnbåter under bygging med enda større produksjonskapasiteter, sier Ole Peter Brandal, daglig leder i Intership.

Intership

Intership ble etablert i 2014 og har erfart solid vekst siden oppstarten. Selskapet tilbyr en moderne flåte med innovativ teknologi for bærekraftig håndtering, behandling og transport av fisk. Etter overtakelsen av nybyggene fra Zamakona og Sefine vil den totale flåtekapasiteten i Intership være på om lag 26,200 m3 fordelt på elleve brønnbåter, og vil med dette nybyggingsprogrammet være et av de ledende brønnbåtrederiene. Fartøyene opererer i Norge, Chile, Skottland, og i Canada.