“Inter Scotia” naming ceremony

“Inter Scotia” naming ceremony

Intership, held a naming ceremony for one of the market´s most advanced well boats “Inter Scotia” on Saturday January 27. The well boat is the second of two newbuilds from Zamakona Yards Bilbao. “Inter Scotia” is designed by Salt Ship Design, is a battery hybrid vessel and has a well capacity of 2,500 m3.

“Inter Scotia” is designed with a focus on promoting good fish welfare, fish handling and biosecurity. The fish handling system is provided by MMC First Process and the vessel is equipped with a high capacity freshwater production system, capable of producing 5,000 m3 of freshwater per day, for fish treatment.

In conjunction with the naming ceremony, Intership invited locals and visitors to an open vessel, with great success. There were guided tours on-board “Inter Scotia”, brass-band music and gifts for the children. The vessel´s godmother is Juliana Brandal, who is the wife of Intership´s CEO, Ole Peter Brandal.

Following the naming ceremony, invited guests were taken aboard “Inter Scotia” for a short voyage, and afterwards, the vessel went directly to Myklebust yard for installation of the latest delousing system, FLS Caligus R600. The combination of freshwater bath and flushing fish through the FLS system is a very efficient and gentle way to remove sea lice and gill infections in the same operation.

“This is the second naming ceremony we have arranged in less than a year, and we are delighted that we have had the opportunity to hold both at our “home ground”. The importance of showcasing our boats and talking about our operation to the local community around us is substantial. Naturally, it is a great pleasure that the “open ship” led to several hundred people coming aboard to look at the boat, the equipment, and to talk with the crew and staff. As I have mentioned many times before, our region is world-leading within our segment and it is important for us to create awareness around this, highlighting the opportunities that lie within the well boat industry and the aquaculture industry in general,” says CEO Ole Peter Brandal.

“Inter Scotia” naming ceremony

Navneseremoni på “Inter Scotia”

Lørdag 27. Januar gjennomførte Intership navneseremoni på en av markedets mest moderne brønnbåter «Inter Scotia». Brønnbåten er den andre av Intership sine to nybygg fra Zamakona Yards Bilbao. «Inter Scotia» er designet av Salt Ship Design, er battrihybrid og har en lastekapasitet på 2,500 m3.

«Inter Scotia» er designet med stort fokus på fiskehåndtering, fiskevelferd og biosikkerhet. Fiskehåndteringssystemet er levert fra MMC First Process og fartøyet har installert et stort produksjonsanlegg for ferskvann. Ferskvannsproduksjonen av sjøvann blir gjort gjennom omvendt osmose, med en produksjonskapasitet på 5,000 m3 ferskvann i løpet av 24 timer.

I forbindelse med navneseremonien ble det invitert til åpent skip for lokale og tilreisende. Her var det stor oppslutning med omvisning, musikk, boller og brus. Gudmor for båten er Juliana Brandal, som er konen til Intership sin Administrerende Direktør, Ole Peter Brandal.

I etterkant av navneseremonien ble seremonifølget tatt med ombord i «Inter Scotia» for en liten seilas, og i etterkant gikk skipet direkte til Myklebust verft for installasjon av det nye avlusersystemet FLS Caligus R600. Kombinasjonen av ferskvannsbehandling og lavtrykksbehandling er en effektiv og skånsom metode for fjerning av lakselus og gjelleutfordringer i samme operasjon.

– Dette er den andre navneseremonien vi arrangerer på under ett år, og da er det ekstra hyggelig at vi har anledning til å avholde begge på «hjemmebane». Betydningen av å få vise frem våre båter og å fortelle om vår operasjon til lokalmiljøet rundt oss er stor. Da er det selvsagt en stor glede at «åpent skip» førte til at flere hundre tok turen ombord, for å se på båt og utstyr, og for å snakke med mannskap og ansatte. Som jeg har nevnt mange ganger før, så er vår region verdensledende innenfor vårt segment og det er viktig at vi skaper bevissthet rundt dette, både for å vise hvilke muligheter som ligger innenfor brønnbåtnæringen og innenfor havbruksnæringen generelt, sier Ole Peter Brandal, Administrerende Direktør i Intership.

Intership participates in “innovation camp”

Intership participates in “innovation camp”

The last week, Intership has been part in organizing an Innovation Camp for 10th graders in Hareid. This is part of the learning and industry project under the auspices of Vekst i Hareid.

The students have been divided into groups which, during a school week, are challenged on innovation and future scenarios.

Intership together with Hareid ungdomskule, Ungt Entreprenørskap, Hareid Group and Dimo and Hareid kommune, the Innovation Camp is carried out as part of the learning and industry project under the auspices of Vekst i Hareid. 

All companies have challenged the students on different topics and we wish to thank them for the good collaboration during the week and for the good presentations!

Intership participates in “innovation camp”

Intership deltar i “innovasjonscamp”

Den siste uken har Intership tatt del i organiseringen av en “innovasjonscamp” for 10. Klassingene i Hareid kommune.

Sammen med Hareid ungdomsskule, Ungt Entreprenørskap og de andre bedriftene Hareid Group, Dimo og Hareid kommune, gjennomføres Innovasjonscamp som en del av prosjektet læring og næring i regi av Vekst i Hareid. Elevene har vært inndelt i grupper som i løpet av skoleuke har blitt utfordret på innovasjon og fremtidsscenario. Vi ønsker å takke alle “våre grupper og elever” for samarbeidet og for flotte presentasjoner.