Intership takes delivery of well boat “Inter Scotia”

Intership takes delivery of well boat “Inter Scotia”

Intership, has taken delivery of its second newbuild from Zamakona Yards Bilbao. “Inter Scotia,” a battery-hybrid well boat, is designed by Salt Ship Design and has a load capacity of 2,500 m3.

“Inter Scotia” shares similarities with its sister vessel, “Inter Atlantic,” both designed with a focus on promoting good fish welfare, fish handling, and biosecurity. The vessel features a substantial battery package that, when in combination with its heat-recovery system and other measures, significantly reduces fuel consumption and climate emissions. The fish-handling system is delivered by MMC First Process and the vessel is equipped with a high-capacity freshwater production system capable of producing 5,000 m3 of freshwater per day.

Since 2016, Intership has taken the lead in developing fresh-water treatment for lice and AGD using a reverse osmosis system. During the past seven years, the company has gained extensive operational experience in fresh-water production and fresh-water treatments. Intership´s fleet of well boats with reverse osmosis systems provides a low-cost, highly efficient and environmentally friendly method for dealing with sealice, AGD and other gill infection challenges faced by salmon farmers.

“Inter Scotia” will commence its operation for a salmon farmer in Scotland. After a few months, the vessel will be temporarily taken out of operation for the installation of the delousing system, FLS Caligus R600. The combination of a freshwater bath and flushing the fish through the FLS system is a very efficient and gentle way to remove sea lice and gill infections in the same operation.

“We are delighted to take delivery of our third vessel equipped with Intership´s industry-leading freshwater production and treatment setup,” says CEO Ole Peter Brandal. “Freshwater treatment is arguably the gentlest method used for treating salmon, and it offers both environmental and economical benefits, in addition to increased efficiency through facilitating a high-capacity freshwater production system. Going forward, we have two more well boats under construction with even higher production capacities” says CEO Ole Peter Brandal.

Intership

Established in 2014, Intership has experienced solid growth from the start. The company offers a modern fleet with innovative technology for sustainable fish treatment and transport. After the delivery of the newbuild from Zamakona and two more vessels currently being built by Sefine, the company’s total fleet capacity will be about 26 200 m3 distributed across 11 well boats. The current construction programme will confirm Intership as one of the leading providers of well boat services globally. The fleet operates in Norway, Chile, Scotland and in Canada.

Intership takes delivery of well boat “Inter Scotia”

Intership tar levering av brønnbåten «Inter Scotia»

Intership har tatt levering av sitt andre nybygg fra Zamakona Yards Bilbao. «Inter Scotia», som er en batterihybrid brønnbåt, er designet av Salt Ship Design og har en lastekapasitet på 2,500 m3.

«Inter Scotia» er i likhet med søsterskipet «Inter Atlantic» designet med fokus på fiskehåndtering, fiskevelferd og biosikkerhet. Fartøyet har installert en betydelig batteripakke, som i kombinasjon med varmegjenvinning og andre tiltak, gir betydelig redusert fuelforbruk og klimagassutslipp. Fiskehåndteringssystemet er levert fra MMC First Process, og i tillegg har fartøyet installert et stort produksjonsanlegg for ferskvann. Ferskvannsproduksjonen av sjøvann blir gjort gjennom omvendt osmose, med en produksjonskapasitet på 5,000 m3ferskvann i løpet av 24 timer.

Intership har siden 2016 ledet an utviklingen innenfor ferskvannsbehandling av lus og AGD (amøbegjellesykdom) ved bruk av omvendt osmose. I løpet av de syv siste årene har selskapet opparbeidet seg omfattende operasjonell erfaring i ferskvannsproduksjon og ferskvannsbehandling. Erfaringen er videre brukt til å aktivt utvikle og forbedre eksisterende og planlagte system. Resultatet er et spesialdesignet omvendt osmosesystem for brønnbåt, som gir en svært effektiv, rimelig og miljøvennlig metode for lus-, AGD- og annen gjelle behandling av oppdrettsfisk.

«Inter Scotia» går direkte inn på en fast avtale for et større oppdrettsselskap i Skottland. Etter noen måneder i arbeid vil nybygget bli tatt ut av arbeid for installasjon av avlusersystemet FLS Caligus R600. Kombinasjonen av ferskvannsbehandling og lavtrykksbehandling er en effektiv og skånsom metode for fjerning av lakselus og gjelleutfordringer i samme operasjon.

– Det er med stor glede at vi nå tar levering av vårt tredje skip med Intership sitt industriledende oppsett for produksjon og behandling av laks med ferskvann. Ferskvannsbehandling er sannsynligvis en av de mest skånsomme behandlingsmetodene, og det er mulig å høste både økonomiske-, tidsmessige- og miljømessige-besparelser ved å tilrettelegge for slik behandling gjennom installasjon av høykapasitets produksjonsanlegg for ferskvann. Videre har vi to andre brønnbåter under bygging med enda større produksjonskapasiteter, sier Ole Peter Brandal, daglig leder i Intership.

Intership

Intership ble etablert i 2014 og har erfart solid vekst siden oppstarten. Selskapet tilbyr en moderne flåte med innovativ teknologi for bærekraftig håndtering, behandling og transport av fisk. Etter overtakelsen av nybyggene fra Zamakona og Sefine vil den totale flåtekapasiteten i Intership være på om lag 26,200 m3 fordelt på elleve brønnbåter, og vil med dette nybyggingsprogrammet være et av de ledende brønnbåtrederiene. Fartøyene opererer i Norge, Chile, Skottland, og i Canada.

Vi søker HSEQ Manager

Vi søker HSEQ Manager

Vi søker HSEQ Manager 👷 Kunne dette være noe for deg? 

HSEQ Manager vil komme til å ha ansvar for den løpende oppfølging og videre utvikling av våre systemer innenfor kvalitet, helse, miljø og sikkerhet globalt. Du vil blant annet komme til å arbeide tett oppimot våre seilende, kunder og myndigheter. Samtidig skal du bistå linjeledere med HSEQ-relaterte problemstillinger og delta i vurderingen av ulike HSEQ-risikoer.
Ta kontakt for mer informasjon eller søk HER.
Long-term agreement in Chile

Long-term agreement in Chile

Multi X and Intership sign long-term agreement to operate one of the world ́s most advanced wellboats, in Southern Chile

The vessel, with a capacity of 4,000 m3, has significant innovations in freshwater production and treatments, and will allow important advancements in sustainable operations.

Multi X, one of the largest Chilean Atlantic Salmon producers, has entered into a long-term agreement with Intership, a leading Norwegian wellboat company. The collaboration seeks to operate one of the most state-of-the-art wellboats available in the global salmon industry, within Chile.

The vessel will commence operations within the second half of 2024 and has a capacity of 4,000 m3 including several innovations designed to further develop fish farming operations in a sustainable and environmentally friendly way.

Additionally, the new wellboat, soon to be part of Multi X ́s salmon farming fleet, has several innovations aimed at enhancing its freshwater production capacities. Notably, the vessel can provide sustainable freshwater treatments using freshwater produced through reverse osmosis.

Cristian Swett, CEO at Multi X, remarked, “we are thrilled to announce our collaboration with Intership, a global forerunner within live fish handling and transport. This partnership will undoubtedly strengthen our seawater activities, advancing us towards increasingly sustainable operations and prove our continuity to the highest standards of fish farming”.

Ole Peter Brandal, Intership CEO, added We are honored and delighted for this significant opportunity in the Chilean market with a world-class salmon farmer like Multi X. We are also very enthused to now also be able to share our innovative freshwater production capabilities and sustainable freshwater treatment opportunities with the Chilean market and with Multi X in particular”.

About Multi X

Established in 1987, Multi X has dedicated its operations to salmon farming in southern Chile since its inception. With a robust team of over 2,600 people, it has a significant presence in five regions of the country, headquartering and operating processing plants in Puerto Montt. 

Multi X holds the distinct honor of being the first salmon producer ranked in the two most prominent sustainability indexes: Coller FAIRR Protein Producer Index and Dow Jones Sustainability Index. It recently introduced the first certified CarbonNeutral® Chilean salmon product, now available in the United States.

About Intership

Established in 2014, Intership has experienced solid growth from the start. It offers a modern fleet with innovative technology for sustainable fish treatment and transport. Since 2016, Intership has taken the lead in developing fresh-water treatment for lice and AGD using a reverse osmosis system.

Including all newbuilds, the company’s total fleet capacity will be about 26,200 m3 across 11 well boats. The fleet operates in Norway, Chile, Scotland and on the East coasts of Canada.

Long-term agreement in Chile

Ny langsiktig avtale i Chile

Den Chilenske lakseoppdretteren Multi X og brønnbåtrederiet Intership har inngått en langsiktig avtale på en av verdens mest avanserte brønnbåter

Brønnbåten med en kapasitet på 4,000 m3, har betydelige innovasjoner innen ferskvannsproduksjon og behandling av oppdrettsfisk, og vil føre til viktige fremskritt innen bærekraftige havbruksoperasjoner i sørlige Chile.

Mulit X, som er en av de største Chilenske produsentene av atlantisk laks, har inngått en langsiktig avtale med brønnbåtrederiet Intership fra Hareid. Som en del av samarbeidet vil Intership operere en av de mest avanserte brønnbåtene som er tilgjengelig, innenfor den Chilenske oppdrettsnæringen.

Fartøyet som er undre bygging ved Sefine Shipyard i Tyrkia, vil starte sin operasjon i løpet av andre halvdel av 2024. Brønnbåten vil ha en kapasitet på 4,000 m3.

Den nye brønnbåten inneholder flere innovasjoner rettet mot å forbedre kapasiteter for ferskvannsproduksjon.

Cristian Swett, administrerende direktør i Multi X, uttaler: “Vi er svært begeistret over å kunngjøre vårt samarbeid med Intership, en global og fremoverlent aktør innen håndtering og transport av levende fisk. Partnerskapet vil utvilsomt styrke våre sjøvannsaktiviteter, og flytte oss mot stadig mer bærekraftige operasjoner, samt bevise vår kontinuitet mot de høyeste standarder for fiskeoppdrett.”

Ole Peter Brandal, administrerende direktør i Intership, legger til: “Vi er godt fornøyde med å ha klart å posisjonere oss og å få til denne muligheten i det Chilenske markedet med en av verdens fremste lakseoppdrettere, slik som Multi X. Vi er også veldig begeistret for å kunne tilby våre innovative kapasiteter innenfor ferskvannsproduksjon og dertil muligheter innenfor ferskvannsbehandling, med det Chilenske markedet generelt og med Multi X spesielt.”

Om Multi X

Multi X ble etablert i 1987 og har sine operasjoner i det sørlige Chile. Med et robust lag på over 2,600 personer har selskapet en betydelig tilstedeværelse i fem regioner av landet, med hovedkontor og bearbeidingsanlegg i Puerto Montt.

Selskapet har æren av å være den første lakseprodusenten rangert I de to mest fremtredende bærekraftsindeksene: Coller FAIRR Protein Producer Index og Dow Jones Sustainability Index. De introduserte nylig det første sertifiserte CarbonNeutral® chilenske lakseproduktet, som nå er tilgjengelig i USA.

Om Intership

Intership ble etablert I 2014 og har erfart solid vekst siden oppstarten. Selskapet tilbyr en moderne flåte med innovative teknologi for bærekraftig håndtering, behandling og transport av fisk. Etter overtakelsen av alle nybygg vil den totale flåtekapasiteten i Intership være på om lag 26,200 m3

fordelt på elleve brønnbåter, og vil med dette nybyggingsprogrammet være et av de ledende brønnbåtrederiene. Fartøyene opererer i Norge, Chile, Skottland og Canada.

Intership har siden 2016 ledet an utviklingen innenfor ferskvannsbehandling av lus og AGD (amøbegjellesykdom) ved bruk av omvendt osmose. I løpet av de seks siste årene har selskapet opparbeidet seg omfattende operasjonell erfaring i ferskvannsproduksjon og ferskvannsbehandling. Erfaringen er videre brukt til å aktivt utvikle og forbedre eksisterende og planlagte system. Resultatet er et spesialdesignet omvendt osmosesystem for brønnbåt, som gir en svært effektiv, rimelig og miljøvennlig metode for lus-, AGD- og annen gjelle behandling av oppdrettsfisk.