Døpte brønnbåt med markedsledende teknologi

Døpte brønnbåt med markedsledende teknologi

Døpte brønnbåt med markedsledende teknologi

Intership gjennomførte lørdag 11. Mars dåp på en av markedets mest moderne brønnbåter «Inter Atlantic». «Inter Atlantic» er den første av Intership sine to nybygg fra Zamakona, designet av NSK Ship Design og har en lastekapasitet på 2,200m3

«Inter Atlantic» er designet med fokus på fiskehåndtering, fiskevelferd og biosikkerhet. Fiskehåndteringssystemet er levert fra MMC First Process og fartøyet har installert et stort produksjonsanlegg for ferskvann. Ferskvannsproduksjonen av sjøvann blir gjort gjennom omvendt osmose, med en produksjonskapasitet på 5,000 m3 ferskvann i løpet av 24 timer.

I forbindelse med dåpen ble det invitert til åpent skip for lokale og tilreisende. Her var det stor oppslutning med korps, omvisning, boller og brus. Gudmor for båten er Nikki Rigg, som er konen til Intership sin styreleder, Peter Rigg.

«Inter Atlantic» gikk direkte fra dåpen på Hareid til Myklebust verft for installasjon av det nye avlusersystemet FLS Caligus R500. Kombinasjonen av ferskvannsbehandling og lavtrykksbehandling er en effektiv og skånsom metode for fjerning av lakselus og gjelleutfordringer i samme operasjon.

– Det betyr mye for oss å få vist frem våre båter og hva vi driver med, for folk lokalt. Da er det ekstra hyggelig å at det er så mange besøkende. I tillegg er det en stor glede å få invitert mange av de som har gjort det mulig å bygge en høyteknologisk brønnbåt, som «Inter Atlantic», til Sunnmøre og Hareid. Vår region er verdensledende innenfor vårt segment og det er viktig at vi skaper bevissthet rundt dette, både for å vise hvilke muligheter som ligger innenfor brønnbåtnæringen og innenfor havbruksnæringen generelt, sier Ole Peter Brandal, daglig leder i Intership.

Intership

Intership ble etablert i 2014 og har erfart solid vekst siden oppstarten. Selskapet tilbyr en moderne flåte med innovativ teknologi for bærekraftig håndtering, behandling og transport av fisk. Etter overtakelsen av nybyggene fra Zamakona og Sefine vil den totale flåtekapasiteten i Intership være på om lag 26,200 m3 fordelt på elleve brønnbåter, og vil med dette nybyggingsprogrammet være et av de ledende brønnbåtrederiene. Fartøyene opererer i Norge, Chile, Skottland, og på øst- og vestkysten av Canada.

Intership har siden 2016 ledet an utviklingen innenfor ferskvannsbehandling av lus og AGD (amøbegjellesykdom) ved bruk av omvendt osmose. I løpet av de seks siste årene har selskapet opparbeidet seg omfattende operasjonell erfaring i ferskvannsproduksjon og ferskvannsbehandling. Erfaringen er videre brukt til å aktivt utvikle og forbedre eksisterende og planlagte system. Resultatet er et spesialdesignet omvendt osmosesystem for brønnbåt, som gir en svært effektiv, rimelig og miljøvennlig metode for lus-, AGD- og annen gjelle behandling av oppdrettsfisk.

Innovation Camp

Innovation Camp

This week, Intership has organized an Innovation Camp for 10th graders in Hareid. This is part of the learning and industry project under the auspices of Vekst i Hareid..

The students was divided into groups which, during a school week, was challenged on innovation and future scenarios.

Together with Hareid ungdomskule, Ungt Entreprenørskap, Hareid Group and Dimo/NCMC, the Innovation Camp is carried out as part of the learning and industry project under the auspices of Vekst i Hareid. 

All companies have challenged the students on different topics and we wish to thank them for the good collaboration during the week and for the good presentations!

Innovation Camp

Innovasjonscamp

Elevene har vært inndelt i grupper som i løpet av skoleuken har blitt utfordret på innovasjon og fremtidsscenario. Vi ønsker å takke «alle våre grupper og elevar» for samarbeidet og for flotte presentasjoner.

Sammen med Hareid ungdomskule, Ungt Entreprenørskap og de andre bedriftene Hareid Group og Dimo/NCMC gjennomføres Innovasjonscamp / Gründeruke som en del av prosjektet læring og næring i regi av Vekst i Hareid.

Intership inn som hovedsponsor

Intership inn som hovedsponsor

Det er viktig for Intership å bidra i lokalmiljøet, og spesielt inn mot tilbud og aktiviteter som retter seg mot barn og unge.

Vi er derfor spesielt glade for å få muligheten til å komme inn som hovedsponsor for Hareid Idrettslag.

Foto: Andreas Steinnes Bjerknes, Vikebladet Vestposten

Intership tar levering av brønnbåten «Inter Atlantic»

Intership tar levering av brønnbåten «Inter Atlantic»

«Inter Atlantic» er designet med fokus på fiskehåndtering, fiskevelferd og biosikkerhet. Fiskehåndteringssystemet er levert fra MMC First Process og fartøyet har installert et stort produksjonsanlegg for ferskvann. Ferskvannsproduksjonen av sjøvann blir gjort gjennom omvendt osmose, med en produksjonskapasitet på 5,000 m3 ferskvann i løpet av 24 timer.

Intership har siden 2016 ledet an utviklingen innenfor ferskvannsbehandling av lus og AGD (amøbegjellesykdom) ved bruk av omvendt osmose. I løpet av de seks siste årene har selskapet opparbeidet seg omfattende operasjonell erfaring i ferskvannsproduksjon og ferskvannsbehandling. Erfaringen er videre brukt til å aktivt utvikle og forbedre eksisterende og planlagte system. Resultatet er et spesialdesignet omvendt osmosesystem for brønnbåt, som gir en svært effektiv, rimelig og miljøvennlig metode for lus- og AGD behandling av oppdrettsfisk.

«Inter Atlantic» går direkte inn på en fast avtale for et større oppdrettsselskap i Skottland og senere til Canada.

– Ferskvannsbehandling er sannsynligvis en av de mest skånsomme behandlingsmetodene, og det er med stor glede at vi tar levering av enda et nybygg med vårt industriledende oppsett for produksjon og behandling av laks med ferskvann. Videre har vi tre andre brønnbåter under bygging med tilsvarende eller større kapasiteter, sier Ole Peter Brandal, daglig leder i Intership.