Ny Teknisk Inspektør i Intership

Velkommen til Roger Dyb, som nylig startet som Teknisk Inspektør i Intership.

26/04/2021

Roger kommer fra tilsvarende stilling hos Frøy Akvaressurs, og har lang erfaring som maskinist og maskinsjef innenfor flere bransjer. Han har i tillegg flere års operasjonell erfaring fra avlusingsfartøy og har god innsikt i mekaniske avlusingssystem.

Velkommen til oss!