Intership er i sterk vekst, og vi vil trenge mange nye sjøfolk

Vi vil trenge mange nye sjøfolk de to nærmeste årene. På litt lenger sikt kan det bli en økning på opp mot 100 nye ansettelser, sier mannskapssjef Marius Brandal.

14/04/2021

I det korte bildet vil det også være et jevnlig behov for vikarer. For mange er dette en fin arena for å skaffe seg erfaring, og gode vikarer ender ofte opp i fast jobb.

Marius forteller at det er tre enkle nøkkelord for hva vi ser etter blant nye ansatte:

Kunnskap, ferdigheter og holdninger

Flåten vår består av spesialfartøy som krever mye kunnskap for å kunne operere optimalt. For noen av stillingene vil det derfor være påkrevd med bred erfaring fra tilsvarende fartøystyper. Samtidig er vi også interessert i å ansette sjøfolk fra andre bransjer. Det viktigste er at en har evnen til å sette seg inn i teknologien ombord og omstille seg til vår type operasjoner.

Så langt det er mulig, foretrekker vi å bruke NOR-flagg med stabile vilkår for våre ansatte. Vi har flere nasjonaliteter ansatt i selskapet, men et flertall av våre seilende er norske.

Intership har nylig oppdatert sitt søknadssystem på www.intership.no/stillinger  og oppfordrer De som kan se for seg en fremtid i Intership-flåten om å legge inn en åpen søknad der. I tillegg har vi opprettet en ny Facebook-side, Intership Crew, der vi fortløpende vil legge ut faste stillinger og ledige vikariat. Følg gjerne siden for å være blant de første som får informasjon om ledige stillinger.

Vi har også opplæringsstillinger på alle våre norskflaggede fartøy. Interesserte kadetter og lærlinger kan også legge seg inn i vår database, avslutter Marius.